dotacja

fu

Firma KOR-DRZEW Paweł Koronkiewicz realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności firmy KOR-DRZEW Paweł Koronkiewicz”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i potencjału firmy Kor-Drzew Paweł Koronkiewicz poprzez zakup środka trwałego oraz remont budynku gospodarczego, które umożliwią zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu oraz przyczyni się do zwiększenia w liczby miejsc pracy do końca 2017 roku.

Efektem realizacji projektu będzie zakup nowej szlifierki do szlifowania drążków co wpłynie na zwiększenie produkcji drążków drewnianych; remont budynku gospodarskiego i ulokowanie w nim części parku maszynowego; zatrudnienie pracownika oraz zwiększenie efektywności energetycznej i materiałowej poprzez zakup nowoczesnej szlifierki i remont budynku.

Wartość projektu: 134 437,40 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 71 044,14 zł

Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.